Výzkumný ústav včelařský s.r.o

Pokusný včelín Pekařov

78823 Jindřichov na Moravě, tel.739 594 728, beepek@seznam.cz

 

O pracovišti · Metodiky · Otázky a odpovědi · Fotogalerie · Matky · Analýza křídel

O pracovišti

Přírodní podmínky
Činnosti

 

  • Včelařská stanice byla na Pekařově v roce 1959 umístěna s úmyslem prověřit včelstva v drsných podmínkách Jeseníků. Okolní příroda nabízí včelám dostatečný zdroj rozmanité pastvy, ovšem limitujícím faktorem pro rozvoj včelstev je průběh počasí.

Hlavní hřeben Jeseníků

 

Masiv Kralického Sněžníku

 

  • Oblast je pokryta rozsáhlými lesy, ve kterých převládá smrk, místy se vyskytuje modřín, ojediněle jedle a borovice. Z listnatých stromů je především zastoupen buk, javor klen, javor mléčný, bříza, osika, olše a lípa. Ve značném množství se vyskytují různé druhy vrb. V lesním podrostu je maliník i starček.

 

Vrba jíva, javor mléč, javor klen i maliník hrají velkou roli v ekonomice provozu

 

  • Pyl z kvetoucích lísek nebo olší včely zpravidla vzhledem k počasí využijí jen nepatrně. Obyčejně ve třetí dekádě dubna rozkvétá vrba jíva a její pyl má rozhodující vliv na rozvoj včelstev. Pokud v tuto dobu díky teplé vlně rozkvete i javor mléč, je bouřlivý rozvoj včelstev spojen s přínosem prvního většího množství sladiny. Dalším podstatným zdrojem nektaru je javor klen, který rozkvétá počátkem třetí dekády května. Snůška z javoru bývá v první dekádě června vystřídána maliníkem a počínající medovicí. V tuto dobu však obvykle přichází deštivá vlna počasí. V některých letech včely přinesou i velké množství medu z lípy malolisté. Období hojnosti končí kolem slunovratu 21.6. a starček kvetoucí koncem července již poskytne především pyl.
  • Bohužel, v posledních letech je stále častější výskyt snůšky melecitózního medu, který včelám v těchto podmínkách činí značné problémy při přezimování.


 


Tady se nacházíte: Hlavní stránka-O pracovišti-Přírodní podmínky

Následující téma: Činnosti