Výzkumný ústav včelařský s.r.o

Pokusný včelín Pekařov

78823 Jindřichov na Moravě, tel.739 594 728, beepek@seznam.cz

 

O pracovišti · Metodiky · Otázky a odpovědi · Fotogalerie · Matky · Analýza křídel

O pracovišti

Přírodní podmínky
Činnosti
šlechtění včel
produkce matek
produkce medu
výzkum

 

  • Hlavní náplní činnosti je plemenitba kraňské včely v podmínkách drsného  klimatu Jeseníků, kdy dlouhotrvající zima je nejvýznamnějším selekčním kritériem
  • Službou chovatelům matek a včelařům  je produkce inseminovaných a přirozeně spářených matek. Stále vyhledávanější službou je produkce otevřených matečníků.
  • Pro potřeby šlechtitelských chovů provádím morfometrické stanovení plemenné příslušnosti včel pomocí žilnatiny křídel.
  • Podílím se na některých úkolech výzkumného ústavu včelařského, zejména v oblasti testování účinnosti léčiv proti varoáze a ověřování metodik jejich aplikace. Velmi zajímavá je  je i oblast využití mikrosatelitů DNA v populační genetice včel a analýze příbuzenských vztahů ve včelstvu.
  • Produkce medu je rozhodujícím faktorem v ekonomice provozu. Značná část produkce je zabalena ve vlastní medárně a prodána tzv."ze dvora". V některých výnosnějších letech je přebytek medu zpracován při výrobě Dolské medoviny
     

 

 


 


Tady se nacházíte: Hlavní stránka-O pracovišti-Činnosti

Předchozí téma: Přírodní podmínky

Témata: šlechtění včel produkce matek produkce medu výzkum